Aanvraagformulier Noodopvang BSO juni

Sinds woensdag 18 maart is de buitenschoolse opvang (BSO) geopend voor kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben.
De overheid heeft besloten dat alle kinderen met ingang van 11 mei weer gedeeltelijk naar school mogen en dat de buitenschoolse opvang hierin de schooldagen van de kinderen volgt. Uiteraard bieden wij naast de gewone BSO nog steeds noodopvang voor de kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben.

Heeft u in de periode 2 juni tot en met 5 juni noodopvang nodig? Wilt u dan onderstaand formulier invullen? Na ontvangst van het formulier hoort u zo snel mogelijk van ons.

Onderstaande voorwaarden worden hierbij gehanteerd:

  • U bent werkzaam in een vitaal beroep (volgens de lijst vitale beroepen www.rijksoverheid.nl/cruciale-beroepen-en-vitale-processen).
  • Onze BSO-locaties halen kinderen op van vaste scholen. Bieden wij geen BSO voor uw school of maakt u liever gebruik van een andere BSO? Dan kunnen wij u alleen noodopvang bieden indien u zelf voor vervoer naar de BSO zorgt.
  • Voorschoolse opvang is alleen mogelijk op de locaties waar dit normaliter ook geboden wordt.
  • Bent u nog geen klant bij onze kinderopvangorganisatie, neem dan uw legitimatie mee naar de opvanglocatie.
Aanvraagformulier Noodopvang BSO Juni

Gegevens ouder/verzorger

Aanhef *

Gegevens kind

Aangeven op welke dagen uw kind naar school gaat en u graag gebruik wilt maken van de kinderopvang:
Vul alleen de schooltijden in op de dagen dat uw kind naar school gaat.

Week van 1 tot en met 5 juni

Maandag 1 juni - Gesloten i.v.m. 2e Pinksterdag
Wilt u gebruikmaken van VSO en/of BSO?
Wilt u gebruikmaken van VSO en/of BSO?
Wilt u gebruikmaken van VSO en/of BSO?
Wilt u gebruikmaken van VSO en/of BSO?
Bent u klant bij een van de onderstaande organisaties? *