Klachten

In elke organisatie gaat wel eens iets mis. Een goed gesprek tussen de betrokkenen lost gelukkig vaak veel op. Als een gesprek echter niet voldoende is of als u het gevoel heeft niet serieus genomen te worden, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. Volgens de Wet Kinderopvang heeft iedere klant of medewerker van onze kinderopvangorganisatie het recht een klacht in te dienen als er ontevredenheid bestaat. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht extern in te dienen bij De Geschillencommissie voor de kinderopvang. In 2020 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend voor Kern Kinderopvang.

Lees ons klachtenreglement.
Jaarverslag klachtenregeling 2020