Coronacompensatie Rijksoverheid en Kern Kinderopvang voor klanten kinderopvang

Als gevolg van de coronamaatregelen gaan de meeste kinderen niet naar de kinderopvang. Nu is er besloten om ouders hiervoor te compenseren. De Rijksoverheid en Kern Kinderopvang betalen beide een deel.

Compensatieregeling eigen bijdrage via twee stromen

De Rijksoverheid heeft besloten ouders te compenseren voor de kosten van kinderopvang van 16 maart t/m 28 april 2020. Ongeacht of u wel of geen gebruik maakt van de noodopvang.

U krijgt uw volledige eigen bijdrage terug. Hoe hoog dit bedrag is, is per ouder afhankelijk van de reeds ontvangen kinderopvangtoeslag en de hoogte van de factuur. Het bedrag boven het maximum uurtarief van € 8,17 (dagopvang en peuteropvang) respectievelijk € 7,02 (buitenschoolse opvang) wordt vergoed door ons, Kern Kinderopvang. Het andere deel, de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief wordt aan u terugbetaald door de Rijksoverheid.

Dit betekent dat u door deze twee betalingen tezamen het verschil ontvangt tussen het bedrag dat u heeft betaald (het bedrag volgens de factuur) minus de ontvangen kinderopvangtoeslag.

Hoe is de eigen bijdrage bepaald

Bij het deel van de eigen bijdrage die u van ons, uw eigen kinderopvangorganisatie, terugkrijgt gaat het nu om de uren volgens de factuur van maart, en dan alleen over de periode vanaf 16 maart tot en met 31 maart. Voor deze uren is de teruggave voor het kinderdagverblijf en de peuteropvang het uurtarief volgens de factuur minus € 8,17. Voor de voorschoolse en buitenschoolse opvang is dat het uurtarief volgens de factuur minus € 7,02.

De eigen bijdrage die u van de Rijksoverheid terugkrijgt, kunnen wij niet voor u berekenen omdat deze afhankelijk is van de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u heeft ontvangen

Voorwaarde voor compensatie

Wij betalen ons deel van de eigen bijdrage per kalendermaand aan u terug. Wij starten deze week met de terugbetaling over de periode 16 maart t/m 31 maart. Om in aanmerking te komen voor deze compensatie stelt de Rijksoverheid de voorwaarde dat u uw gehele factuur voor april aan ons heeft betaald. Wij wijzen u erop dat het later nog storneren van de factuur leidt tot een terugvordering van de factuur inclusief de compensatie. Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om uw betaalde facturen niet te storneren.

Uw eigen bijdrage over de periode 1 april t/m 28 april betalen wij ongeveer twee weken nadat de factuur van mei volledig aan ons is betaald terug. Dan gelden dezelfde voorwaarden.

Rekeningnummer voor terugbetaling van de eigen bijdrage

Als de factuur over april door ons automatisch is geïncasseerd en niet door u is gestorneerd, zijn er twee mogelijkheden:

  • U krijgt de eigen bijdrage teruggestort op de bankrekening waarvan wij het automatisch hebben geïncasseerd. Het streven is om dit voor 25 april te storten op uw rekening. U hoeft niets te doen.
  • Wanneer u nog (deels) onbetaalde facturen heeft uit eerdere maanden, trekken we deze bedragen af van de eigen bijdrage. Als er daarna nog wat overblijft, krijgt u dit teruggestort op de bankrekening waarvan wij het automatisch hebben geïncasseerd. Het streven is om dit voor 25 april te doen. U hoeft niets te doen.

Als u de factuur over de maand april zelf aan ons heeft betaald, hebben wij uw bankrekeningnummer nodig. Wilt u dan uw bankrekeningnummer aan ons doorgeven? Dit kan via het formulier op onze website. Mocht u nog onbetaalde facturen uit eerdere maanden hebben, dan brengen wij de eigen bijdrage in mindering op deze onbetaalde facturen. Indien u alle facturen al heeft betaald of als er nog een saldo aan eigen bijdrage overblijft na de verrekening met eerdere maanden, dan betalen wij dit aan u terug op de door u aangegeven bankrekening. Dit doen wij binnen 7 dagen nadat wij uw bankrekeningnummer hebben ontvangen.

Terugbetaling eigen bijdrage door rijksoverheid

De Rijksoverheid hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom kiest zij ervoor om het deel van de eigen bijdrage dat verband houdt met de hoogte van de door u ontvangen kinderopvangtoeslag niet door ons te laten terugbetalen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal dit doen. De SVB doet dit op basis van de gegevens die u heeft ingediend bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag 2020 bij de Belastingdienst. U zal begrijpen dat vanwege de grote hoeveelheid landelijke terugbetalingen (circa 550.000) dit zorgvuldig moet gebeuren. Daarom vraagt dat enige tijd. Naar verwachting zal de terugbetaling van de eigen bijdrage voor het deel dat door de SVB wordt uitgevoerd in juni of juli a.s. plaatsvinden. Wij hebben daar verder geen invloed op.

Administratie

Heeft u vanwege corona-omstandigheden de factuur niet of niet geheel kunnen betalen? Neemt u dan contact op met onze collega’s van de afdeling debiteurenbeheer. Zij maken met u afspraken over de betaling van deze factuur. Zo houdt u ook recht op de compensatieregeling van de Rijksoverheid.

Wanneer de kinderopvang weer opengaat

Zodra duidelijk is wanneer de kinderopvang weer opengaat en uw kind bij ons kan komen, nemen wij contact met u op. Wij begrijpen dat u dan zo snel mogelijk gebruik wilt maken van de kinderopvang en doen ons uiterste best dit voor u te regelen. Onze pedagogisch medewerkers kijken uit naar dat moment. Uw kind ook?

Vragen

Heeft u nog vragen? Op deze pagina vindt u een FAQ. Daarin beantwoorden we de belangrijkste vragen over de compensatieregeling. Ook kunt u altijd contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Klantcontact & Advies. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 079 346 11 80. Of stuur een e-mail naar klantcontact@kern-kinderopvang.nl.

21 april 2020