Coronanieuws

De afgelopen periode is de situatie in Nederland ingrijpend veranderd. Het coronavirus houdt iedereen bezig en de ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar in snel tempo op. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van wat dit voor gevolgen heeft voor u en onze kinderopvang.

Op deze pagina bundelen wij onze coronanieuwsberichten. Zo heeft u alle informatie overzichtelijk op een rij. De laatste berichten bevatten de nieuwste informatie.

Onze ouders worden ook via de Flexkids Ouderapp en de e-mail op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Vragen

Heeft u vragen over noodopvang na 8 juni neem dan contact op met de gemeente of stuur een e-mail naar info.corona@swkgroep.nl. Heeft u vragen over de compensatieregeling van uw kosten voor kinderopvang? De meest gestelde vragen daarover hebben wij hier voor u beantwoord.

Mocht u andere vragen hebben, bijvoorbeeld omdat u een vitaal beroep uitoefent en kinderopvang nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Klantcontact & Advies.

Laatste nieuws over het coronavirus

Het leek een tijdje de goede kant op te gaan, maar helaas neemt het aantal corona-besmettingen weer in hoog tempo toe. Wij willen er graag voor blijven zorgen dat er zo min mogelijk risico op besmetting is. Hiervoor volgen we de richtlijnen van het RIVM. Omdat er wat veranderingen in de richtlijnen zijn, hebben we ze voor u op een rijtje gezet:

De overheid heeft besloten ouders te compenseren voor hun kosten aan de kinderopvang, nu deze gesloten is. Kort gezegd komt de regeling hierop neer: wanneer u de factuur voor april betaalt en uw kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, krijgt u uw eigen bijdrage terug. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de tegemoetkomingsregeling van de overheid. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op. Klik hier voor de contactgegevens.

De afgelopen periode hebben wij u op de hoogte gehouden van alle maatregelen en bijkomende aanpassingen als gevolg van het coronavirus. Inmiddels is een nieuwe fase aangebroken. Na de volledige openstelling van de opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de aangepaste buitenschoolse opvang op 11 mei, zijn we vanaf 8 juni op alle locaties weer regulier open. Op enkele plekken zijn de openingstijden voor de buitenschoolse opvang nog afgestemd op de afwijkende tijden die sommige basisscholen hanteren, maar op de meeste locaties kunnen kinderen weer in hun vertrouwde ritme naar de BSO. Hopelijk is de roerige periode afgesloten en komen we in een rustigere tijd waarin we weer langzaam teruggaan naar ‘normaal’.

Het is een dankbare taak, zorgen voor de kinderen van ouders met een vitaal beroep. Toch werden de andere kinderen ook gemist. Vanaf 11 mei mogen álle kinderen bij Kern Kinderopvang weer naar de opvang. En daar kijkt iedereen enorm naar uit.

Dinsdagavond 21 april heeft de overheid besloten dat de kinderopvang en basisscholen op 11 mei weer opengaan. We zijn er blij mee dat we alle kinderen straks weer mogen opvangen. We zullen u volgende week uitgebreid informeren over de verdere details en spelregels van hoe wij opengaan zodat u en uw kind(eren) weten waar ze aan toe zijn op maandag 11 mei.

U heeft er vast al wat over meegekregen, de afstemming tussen onderwijs en de buitenschoolse opvang. De scholen gaan ook weer hele dagen open voor alle kinderen maar dan met 50% minder per dag. Dat heeft effect op de planning van de basisscholen en dus ook op die van de buitenschoolse opvang. Kinderen mogen alleen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op dezelfde dag als ze naar school gaan. Dat vraagt van ons een andere wijze van planning van de BSO. U hoeft zich daar verder geen zorgen over te maken en ook uw contract niet te wijzigen. De peuteropvang en de kinderdagverblijven gaan ook gewoon open. Ook daarover berichten wij u volgende week uitgebreid. De compensatieregeling van het Rijk wordt ook voor de periode na 28 april en 11 mei weer geregeld, de exacte spelregels daarvan worden nog bekend gemaakt. We zullen u volgende week (de laatste week van april) uitgebreid informeren over de verdere details en spelregels rondom het opengaan, zodat u en uw kind(eren) allemaal weten waar ze aan toe zijn op maandag 11 mei.

Er is een lange periode voorbij gegaan zonder opvang. Wij snappen dat het daarom best spannend kan zijn voor u en uw kind om weer komen. Speciaal daarom besteedt ons pedagogisch expertise centrum daar de komende tijd extra aandacht aan. Wij zorgen ervoor dat u hier extra over geïnformeerd wordt.

Extra aandacht voor hygiëne maatregelen
Op de locaties volgen wij de hygiënemaatregelen van het RIVM op. Zo kunnen we de veiligheid voor kinderen, medewerkers en de ouders zo goed mogelijk waarborgen.

Voorzorgsmaatregelen op de groep

  • Alle locaties zijn goed schoongemaakt en worden dagelijks extra gereinigd.
  • Kinderen worden aan de deur afgezet en opgehaald. Zo komen alleen pedagogisch medewerkers en kinderen op de groepen.
  • Kinderen wassen regelmatig 20 seconden hun handen met zeep. In ieder geval bij het binnenkomen en weggaan.
  • Er zijn extra regels omtrent gebruiken en schoonmaken van speelgoed en spelmateriaal. Bijvoorbeeld; alle stoffen spelmaterialen, van knuffels t/m verkleedkleren worden verwijderd.

Contact tussen ouder en pedagogisch medewerkers
De kinderopvang gaat weer open omdat, volgens het RIVM, kinderen elkaar en oudere leeftijdsgroepen nauwelijks besmetten. Om het contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers en ouders onderling ook veilig te laten verlopen gaan een paar dingen anders dan u gewend was:

  • Kinderen worden tot aan de voordeur van de locatie gebracht en opgehaald. De pedagogisch medewerker haalt de kinderen bij de deur op en geeft de kinderen daar over bij het ophalen.
  • Maximaal één ouder tegelijk bij de deur van de locatie.
  • De overdracht voor de kinderen op het kinderdagverblijf doen we zoveel mogelijk via de Flexkids Ouderapp. Hierdoor wordt het fysieke overdrachtsmoment verkort. Dit is veiliger voor u en de pedagogisch medewerkers.
  • Houd 1,5 meter afstand van andere volwassenen.
  • Volg de instructies van de locaties op.

Onze pedagogisch medewerkers
Bij het roosteren houden we waar mogelijk zoveel mogelijk rekening met de voor u en uw kinderen bekende pedagogisch medewerkers. Dat dat in deze situatie niet altijd zal lukken is ook helder. Bij de inzet van onze medewerkers houden wij ons aan de regels van het RIVM. Ons personeel valt onder de groep medewerkers die getest kunnen worden. Zodra die testmogelijkheid er is zullen wij die aanbieden en er naar handelen.

Wat als uw kind ziekteverschijnselen heeft
Onze medewerkers staan soms voor de moeilijke taak om de aan hen toevertrouwde kinderen niet toe te laten of tussentijds te laten ophalen. Zij volgen hierin strikt de aanwijzingen van het RIVM. Wij vragen hiervoor uw begrip. Als uw kind last heeft van (neus-)verkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts (vanaf 38°C), benadrukken wij dat uw kind thuis moet blijven, ook als u een vitaal beroep heeft. Ook als iemand in uw gezin koorts heeft, moet het hele gezin in thuisquarantaine verblijven en kunt u de kinderen niet naar de kinderopvang brengen.

Kinderen van ouders met een vitaal beroep
Kinderen van ouders met een vitaal beroep kunnen ook na 11 mei elke dag bij ons terecht. Ook onze 24-uurs opvang blijft voor hen beschikbaar.

Tot 11 mei
De medewerkers missen de kinderen die nu niet kunnen komen inmiddels enorm. Maar met allerlei initiatieven proberen we contact te houden. We maken filmpjes en plaatsen regelmatig berichtjes op social media. Wij kijken er allemaal naar uit om u en de kinderen weer te zien.

Hoe houden we u op de hoogte?
Volgende week ontvangt u uitgebreide informatie over de opening van alle locaties per 11 mei. Zodra wij nieuwe informatie hebben of zodra de situatie verandert, brengen wij u natuurlijk ook weer op de hoogte. Dat doen wij onder andere via de Flexkids Ouderapp en e-mail (houd ook uw spambox in de gaten).

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van afdeling Klantcontact & Advies. Via telefoonnummer: 010 286 14 21. Of stuur een e-mail naar info.corona@swkgroep.nl.

Wij en alle teams hopen u en de kinderen op 11 mei weer in goede gezondheid te zien!