De meest recente corona-richtlijnen op een rij

Het leek een tijdje de goede kant op te gaan, maar helaas neemt het aantal corona-besmettingen weer in hoog tempo toe. Wij willen er graag voor blijven zorgen dat er zo min mogelijk risico op besmetting is. Hiervoor volgen we de richtlijnen van het RIVM. Omdat er wat veranderingen in de richtlijnen zijn, hebben we ze voor u op een rijtje gezet:

  • Alle kinderen tot en met 12 jaar met verkoudheidsklachten mogen naar de opvang komen.
  • Kinderen tot en met 12 jaar met koorts, benauwdheid of meer dan incidenteel hoesten, moeten thuisblijven totdat de klachten 24 uur over zijn. De kinderen mogen dus niet naar de kinderopvang. De kinderen hoeven niet getest te worden, tenzij zij ernstig ziek zijn.
  • Alle kinderen tot en met 12 jaar van wie een gezinslid positief getest is op corona, moeten thuisblijven. De GGD geeft aan wanneer het kind niet meer thuis hoeft te blijven.
  • Bij het halen en brengen van de kinderen zijn we voorzichtig. We vragen u om buiten de locatie te blijven en altijd anderhalve meter afstand tot andere volwassenen te houden.

Onze medewerkers
Onze medewerkers letten goed op het naleven van de maatregelen. Dat betekent ook dat zij zich moeten laten testen als zij klachten hebben die kunnen duiden op corona. En dat zij thuis moeten blijven totdat de uitslag bekend is. Tot nu toe hebben we steeds voldoende vervanging kunnen vinden. Dat houdt wel in dat we niet altijd een vast gezicht op de groep kunnen garanderen. We streven naar continuïteit van onze medewerkers op de groepen. Maar omdat het soms lang duurt voordat de testuitslag er is, lukt dit helaas niet altijd. Ook de eigen invalpool en de uitzendbureaus kunnen niet altijd tijdig leveren. Vooralsnog hebben wij geen locaties hoeven te sluiten. Wij kunnen niet garanderen dat dit op enig moment niet anders kan. Ook dan zullen wij u altijd berichten en, indien mogelijk, een alternatief bieden. Uw kinderen staan bij ons voorop, we zullen er alles aan doen om het voor hen zo rustig en leuk mogelijk te laten verlopen.

Als iemand corona heeft…
Als een kind of medewerker van een locatie corona heeft, informeren we dezelfde dag alle betrokkenen. We vermelden niet de naam van degene die besmet is in verband met de privacy. Als het gevolgen heeft voor de opening van de groep of locatie, informeren we u hier ook direct over.

Vragen?
Heeft u vragen? Of wilt u iets met ons delen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de afdeling Klantcontact & Advies. Zij zijn te bereiken via 079 346 11 80 en klantcontact@kern-kinderopvang.nl.

25 september 2020