Zo werkt onze compensatieregeling voor de lockdown

Graag informeren wij u over de compensatieregeling over de tweede lockdown in de kinderopvang. Waar die voor het kinderdagverblijf en de peuteropvang gelukkig voorbij is, loopt de lockdown voor de buitenschoolse opvang (BSO) nog door. We hopen alle BSO-kinderen snel weer (fysiek) te zien. En zijn blij dat we op het kinderdagverblijf alle kinderen weer een leuke dag kunnen bezorgen.

Compensatieregeling vanuit de Rijksoverheid
Net als bij de eerste lockdown, in het voorjaar van 2020, krijgt u geld terug voor de periode van sluiting van uw opvang. De Rijksoverheid compenseert uw ouderbijdrage tot het maximale uurtarief. Voor alle kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Op de website van de Rijksoverheid vindt u daar meer informatie over.

Compensatieregeling vanuit Kern Kinderopvang
Wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van de noodopvang, krijgt u daarnaast van ons het verschil  tussen het maximale uurtarief van de Rijksoverheid en onze uurprijs. Wij maken dit bedrag vanaf februari per maand aan u over. De verdeling is als volgt:

  • Voor de periode van 16 december t/m 31 december 2020 (lockdownperiode in december).
  • Voor de gehele maand januari 2021.
  • KDV: Voor de periode 1 februari t/m 5 februari 2021 (lockdownperiode in februari).
  • BSO: Voor de periode van 1 februari t/m 28 februari 2021, etc. afhankelijk van de duur van de sluiting van de BSO.

Noodopvang kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
Heeft u gebruikgemaakt van de noodopvang? Dan compenseert de overheid uw ouderbijdrage, zoals hierboven beschreven.
Op de contractdagen dat u noodopvang heeft afgenomen krijgt u van ons de kosten boven het maximale uurtarief niet terug. Uw kind heeft immers opvang genoten. Indien u minder dagen noodopvang heeft afgenomen dan waar u een contract voor heeft, krijgt u voor de niet gebruikte contractdagen het verschil tussen de maximale uurprijs en onze uurprijs natuurlijk van ons terug. Hierboven leest u het betalingsritme voor deze compensatie. Onderaan dit bericht vindt u een rekenvoorbeeld.

Hoe krijgt u de eigen bijdrage terug?
Wij storten de eigen bijdrage terug op de bankrekening waarvan wij het automatisch hebben afgeschreven. U hoeft daarvoor niets te doen. Is uw rekeningnummer nog niet bij ons bekend? Vergeet u die dan niet door te geven? Dat kan op onze website.

De eigen bijdrage kan soms lager uitvallen, dat komt omdat wij ook kijken naar eerdere facturen. Wanneer er van u nog (deels) onbetaalde facturen open staan, verrekenen wij deze met de teruggave waarvoor u in aanmerking komt. Wij vragen u de facturen voor deze lockdown te blijven betalen. Dit is een voorwaarde vanuit de Rijksoverheid om uw eigen bijdrage terug te krijgen.

Peuteropvang
Over de periode van sluiting van de peuteropvang (16 december 2020 t/m 5 februari 2021) compenseert de gemeente of de Rijksoverheid uw ouderbijdrage tot het maximale uurtarief. Uw kosten voor de peuteropvang zijn niet hoger dan deze ouderbijdrage.

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Klantcontact & Advies. Via telefoonnummer 079 346 11 80. Of stuur een e-mail naar info.corona@swkgroep.nl.

Rekenvoorbeeld noodopvang
Gaat/ging uw kind naar de noodopvang, maar minder dan uw contracturen? Dan krijgt u de uren die u niet heeft afgenomen terug zoals in dit rekenvoorbeeld:

19 februari 2021