Gezonde kinderopvang

Eten is belangrijk voor kinderen. Kern Kinderopvang is zich bewust van de invloed die voeding op een gezonde levensstijl heeft.Wij willen een goede bijdrage leveren aan een gezonde toekomst van kinderen.

Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht op volwassen leeftijd en kan veel gezondheidsproblemen opleveren. Daarom hebben wij een voedingsbeleid waarin wij hebben vastgelegd hoe wij omgaan met gezonde voeding.

Twee geschoolde coaches

Eind april hebben Lykke Kortekaas en Vivien de Koning scholing gevolgd tot coach ‘Gezonde kinderopvang’. Deze scholing is ontwikkeld in opdracht van de ministeries van VWS en SZW en gefinancierd uit subsidie van deze ministeries. Als gecertificeerde coaches gaan Lykke en Vivien aan de slag binnen Kern Kinderopvang door het geven van de scholing aan de pedagogisch medewerkers. Op deze manier kunnen de pedagogisch medewerkers reflecteren op hun eigen gezonde leefstijl en de gezonde leefstijl van onze opvang.

Hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter

Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van. Kinderopvang is dan ook een belangrijke plek om jonge kinderen een gezonde start te geven waarbij ze genoeg bewegen en gezond eten. Pedagogisch medewerkers geven hierbij het gezonde voorbeeld. Met de scholing ’Een Gezonde Start’ leren wij de pedagogisch medewerkers hoe zij samen met kinderen en ouders een gezonde, actieve en veilige omgeving bieden en zelf het gezonde voorbeeld geven.

25 september 2018