Informatie openstelling Kern Kinderopvang vanaf 18 maart

In overleg met de gemeente Zoetermeer heeft Kern Kinderopvang de kinderopvang voor ouders met vitale beroepen ingericht. Om zo de maatregelen van het kabinet goed te kunnen uitvoeren.

0 tot 4 jaar: kinderdagverblijf en speeltaalhuis
Wanneer uw kind normaal gesproken naar een kinderdagverblijf of een speeltaalhuis van Kern Kinderopvang komt en u heeft een vitaal beroep, dan is uw kind vanaf woensdag 18 maart welkom op één van de onderstaande locaties. U kunt in het schema zien op welke locatie u uw kind kan brengen. De overige locaties zijn vooralsnog dicht. Heeft u toch een voorkeur voor een andere locatie? Wilt u dit dan dinsdag 17 maart op uw eigen locatie aangeven?

Meer weten over de locatie? Klik op de locatienaam.

 

Open locatie:   Hier kunnen kinderen terecht van:
Kinderdagverblijf Het Kiwinest Kinderdagverblijf IKC de Edelsteen
Kinderdagverblijf De speeltaalhuizen van Rokkeveen
Kinderdagverblijf Het Koekoeksnest Kinderdagverblijf het Meeuwennest

De speeltaalhuizen van Oosterheem

Kinderdagverblijf IKC De Piramide De speeltaalhuizen van Dorp en Meerzicht
Kinderdagverblijf Het Zwanennest Kinderdagverblijf Het Kwakernest
Kinderdagverblijf IKC de MeerpaalDe speeltaalhuizen van Segwaert, Palenstein en Noordhove
Kinderdagverblijf Het Lijsternest Kinderdagverblijf IKC de Buytenkans

De speeltaalhuizen van de Leyens en Buytenwegh

Kinderdagverblijf Het Eendennest Open vanaf 20 april 2020
Kinderdagverblijf De Rietkraag

Boskoop

Kinderdagverblijf Het Houtsnipnest
 
Open vanaf 20 april 2020

Voorschoolse opvang

Open locatie: Hier kunnen kinderen terecht van: Openingstijden
VSO Het Kiwinest
Electrablauw 5, Zoetermeer
VSO Het Palet 7.15 – 8.45 uur

 

VSO De Waterlelie HSN
Goudenregenzoom 73, Zoetermeer
7.15 – 8.45 uur

 

 

VSO Meester Verwers
Gaardedreef 169, Zoetermeer 
VSO Zwanennest (Gaardedreef)
VSO Spelevaert / Springplank
7.15 – 8.45 uur

 

VSO Koekoeksnest Zanzibarplein

Zanzibarplein 72

7.15 – 8.45 uur

 

VSO Meeuwennest

Hodenpijlstraat 10

7.15 – 8.45 uur

 

VSO Piramide

Fivelingo 84-86

7.00 – 8.30 uur

 

VSO Zwanenbos

Kerkenbos 22

7.00 – 8.30 uur

 

VSO Het Kwakernest (Duikerpad)

Duikerpad 1

7.15 – 8.45 uur

 

VSO Rietkraag

Snijdelwijklaan 4d

7.30 – 8.30 uur

 

VSO Het Eendennest

Paltelaan 3-5

7.15 – 8.45 uur

 

VSO Buytenkans

Busken Huethove 6

VSO Watersnip 7.15 – 8.45 uur

 

VSO Het Lijsternest

Hitchcockstrook 24A

7.15 – 8.45 uur

 

4 tot 12: buitenschoolse opvang en KIDSclub
In de gemeente Zoetermeer is afgesproken dat de basisscholen de kinderen van ouders die een vitaal beroep hebben onder schooltijd opvangen. Dit betekent dat opvang onder schooltijd dus niet door de BSO aangeboden wordt.  Wij draaien geen vakantierooster, dit in tegenstelling tot de informatie uit de mail van 15 maart. Verder blijven alle BSO-groepen voor ouders met een vitaal beroep gewoon na schooltijd open. Wel kan er samengevoegd worden met de KIDSclub, hier informeert uw locatie u zelf over.

Wat als uw kind ziekteverschijnselen heeft
Als uw kind verkouden is (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts (vanaf 38°C)) benadrukken wij dat uw kind thuis moet blijven, ook als u een vitaal beroep heeft.

Geen vitaal beroep, breng uw kind dan niet naar de opvang
Kinderen van ouders die geen door de overheid vastgesteld vitaal beroep hebben kunnen hun kind niet naar de opvang brengen. Zo zorgen we er samen voor dat de samenleving blijft draaien en besmetting zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Hoe houden we u op de hoogte
Zodra de situatie verandert, brengen wij u op de hoogte. Dat doen wij onder andere via de Flexkids Ouderapp en e-mail (houd ook uw spambox in de gaten).

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van afdeling Klantcontact & Advies. Via telefoonnummer: 079 346 11 80. Of stuur een e-mail naar info.corona@swkgroep.nl.

17 maart 2020