Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach 2020

kern_pedagogisch beleid

De wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie vanaf 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst moet hebben, die gekwalificeerd is voor het ontwikkelen en implementeren van het pedagogisch beleid. Ook dient elke kinderopvangorganisatie de pedagogisch medewerkers jaarlijks te coachen. Ook in 2020 is dit het geval. De aantal uren die hier in 2020 voor worden ingezet, kunt u hier vinden.

21 januari 2020