Locatienieuws

Locatienieuws Kern

Op de locaties speelt van alles. Zo is speeltaalhuis Het Lijsternest een IKC geworden en is bij Het Kwakernest het speelhuis verhuisd. En het team van IKC De Meerpaal krijgt een training.

Wist u dat?

• Het team van speeltaalhuis De Jacobsvlinder wordt samen met het team van het onderwijs geschoold in De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
• Het gehele team van IKC De Meerpaal (onderwijs en kinderopvang) krijgt een training over anti-radicalisering. Het doel van deze training is om de verschillen in culturen te herkennen en te accepteren. En in het verlengde daarvan om diverse vormen van radicalisering te herkennen en handvatten te krijgen om bij signalen van radicalisering op de juiste manier te handelen.
• Speeltaalhuis Het Lijsternest is met basisschool ‘t Plankier een IKC geworden. De naam Het Lijsternest wordt wel vervangen door IKC ‘t Plankier maar uw kind blijft gewoon gebruikmaken van de opvang via Kern Kinderopvang.
• Met de 3+ peuters van Het Lijsternest houden we regelmatig een peuterochtend bij ‘t Plankier en bij De Elzenhoek. Zo kunnen zij alvast wennen aan de volgende stap.
• Speelhuis Het Kwakernest is verhuisd naar basisschool de Buut. Een goede samenwerking tussen kinderopvang en de basisschool is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. De overstap naar de basisschool wordt hierdoor verkleind, de kennis en expertise wordt wederzijds gedeeld en de doorgaande lijn wordt groter. De Buut is geen onbekende plek van de peuters. Zij gingen voorheen een aantal keer per jaar naar de Buut en kregen er peutergym.

25 september 2018