Nieuws

Ongeveer 3% van alle kinderen in Nederland groeit op in een onveilige gezinssituatie. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de landelijke Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor hoe we de aanpak van kindermishandeling kunnen versterken. Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien.

Zit mijn kind niet te lang achter de tablet? Zijn de games die mijn puber speelt wel geschikt? En leidt de smartphone niet te veel af tijdens het maken van huiswerk? Veel ouders hebben vragen over het mediagebruik van hun kinderen. Pedagogisch medewerkers op het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang en leerkrachten op school, kunnen ouders helpen bij het vinden van antwoorden en het mediawijs maken van hun kind.

Bingoën en tegelijkertijd de straat opruimen? Voor niets hippe kleding? De inhoud van de afvalbak in kunst veranderen? Tijdens de Wondere Wereld Duurzaamheidsdag gingen kinderen aan de slag met deze activiteiten! Zelf ook een leuke milieuvriendelijke activiteit doen? We zetten de zes tofste Duurzaamheidsdagactiviteiten op een rij.

Samen investeren in de medewerker van de toekomst, dát is wat de SWKGroep en het ROC Mondriaan met hun samenwerking als doel hebben. Met de combi-opleiding mbo 4 voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker voor sociaal cultureel werk én kinderopvang, investeren de beide partijen in een medewerker die breed inzetbaar is. Want, na het afronden van de opleiding kunnen de afgestudeerden direct aan de slag in de kinderopvang én het buurtwerk.

Dit jaar is de Week van de Opvoeding van maandag 7 tot en met zondag 13 oktober 2019, met als thema Hand in hand. Het opvoeden van kinderen en jongeren is een mooie en belangrijke taak, maar kan soms ook als lastig worden ervaren. Ouders en professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De week van de opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

Wat gaat er komen? Maak ik wel vrienden? Kan ik de lokalen wel vinden? De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor kinderen best spannend. Ook voor ouders is dit een nieuwe periode. Daarom is er Super8baan: een project van Kern Kinderopvang, in samenwerking met het onderwijs, om kinderen en hun ouders alvast kennis te laten maken met de middelbare school.

Wat wil een kind doen na schooltijd? Spelen! Daarom is er in Vreugdeoord, de grootste speeltuin van Alphen aan den Rijn, nu een Buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd. Kern Kinderopvang opende deze BSO begin juni. “Frisse lucht, buitenspelen en bewegen: je hebt hier alle ruimte”, aldus Inge van Bommel, locatiemanager van Kern Kinderopvang.