Goed voorbereid naar de basisschool

Goed voorbereid naar de basisschool gaan. Dat is het doel van het speeltaalhuis (ofwel peuteropvang) in Zoetermeer. Sommige ouders kunnen wel wat hulp gebruiken bij het inschrijven van hun kind. Dankzij de VE-consulent is dat nu mogelijk.

Welkom op het Speeltaalhuis

Met behulp van thema’s leren kinderen van 2 tot 4 jaar de wereld ontdekken en begrijpen. Samen met de pedagogisch medewerker en andere kinderen spelen, liedjes zingen, boeken lezen en knutselen. Maar ook gymmen, buitenspelen en met elkaar lunchen. De taal-, spel- en sociaal-emotionele ontwikkeling staan hierin centraal. Onder begeleiding van onze medewerkers spelen, leren en ontwikkelen de kinderen zich verder. Op jonge leeftijd maken de peuters kennis met wat ze straks op de basisschool ook doen. Dat maakt de overstap makkelijker.

Ondersteuning bij het inschrijven

In januari zijn De Drie Ballonnen, Kern Kinderopvang, Piëzo, JGZ, een nieuw project gestart: de voorschoolse educatie (VE) consulent. Mariska Scheuierman, de VE-consulent, helpt ouders die moeite hebben met het inschrijven van hun kind op het speeltaalhuis. Zij geeft meer informatie en helpt hen bij de daadwerkelijke inschrijving. Hierbij ondersteunen de gastvrouwen van Piëzo, die tevens als tolk optreden. Twee keer per week organiseert de VE-consulent een ouderbijeenkomst: op dinsdag bij Piëzo in Meerzicht en op vrijdag bij Piëzo in Oosterheem. Momenteel werkt de VE-consulent op afspraak vanwege de maatregelen.

10 juni 2021