Nieuws

Eten is belangrijk voor kinderen. Kern Kinderopvang is zich bewust van de invloed die voeding op een gezonde levensstijl heeft.Wij willen een goede bijdrage leveren aan een gezonde toekomst van kinderen.

Als gevolg van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen is per 1 januari 2018 doorgevoerd. Een aantal maatregelen treedt vanaf 1 januari 2019 in werking of volgens een ingroeimodel tot 1 januari 2023.

Binnen Kern Kinderopvang zijn er wijzigingen in het management. Wij stimuleren niet alleen de ontwikkeling van kinderen maar ook die van onze medewerkers.

Om pesten tegen te gaan, is er elk jaar aan het begin van het schooljaar de Week Tegen Pesten. Dit jaar is dat van 17 tot en met 21 september. Ook binnen onze kinderopvangorganisatie hebben we aandacht voor het voorkomen en/of omgaan met pestgedrag in de groep.

Heb jij de ‘gekke’ toeristen afgelopen donderdag in het Stadshart gespot? Alle kinderen van de BSO’s en KIDSclubs van Kern Kinderopvang waren op Vossenjacht in het Stadshart van Zoetermeer. De kinderen moesten op zoek naar ‘vossen’ die verkleed waren als toerist.

Het is nu extreem warm in Nederland. Wij passen daarom het dagritme en de activiteiten aan, zodat de kinderen kunnen blijven genieten en spelen.