Nieuws

Dit jaar is de Week van de Opvoeding van maandag 1 tot en met zondag 7 oktober 2018, met als thema Opvoeden is samenspel. Op onze Facebook-pagina plaatsen we deze hele week iedere dag een tip. En op onze locaties vindt u informatieboekjes over de wonderlijke en bijzondere ontwikkeling van het kind.

Vanmiddag heeft minister Van Nieuwenhuizen besloten dat, vanaf dinsdag 2 oktober, Stints uit voorzorg voorlopig niet zijn toegestaan op de openbare weg. Dit besluit is genomen op basis van de eerste voorlopige onderzoekresultaten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar aanleiding van het ongeluk in Oss. Deze wijzen op mogelijke veiligheidsrisico’s.

Lezen. Niet alleen leuk maar ook heel leerzaam. Tijdens de belangrijkste leesbevorderingscampagne, de Kinderboekenweek, schenken we extra aandacht aan lezen, gecombineerd met een thema. Dit jaar vindt de Kinderboekenweek met het thema ‘vriendschap’ plaats van 3 tot en met 14 oktober 2018.

Op de locaties speelt van alles. Zo is speeltaalhuis Het Lijsternest een IKC geworden en is bij Het Kwakernest het speelhuis verhuisd. En het team van IKC De Meerpaal krijgt een training.

Kern bestaat dit jaar 50 jaar. En dat vieren wij groots.Verschillende acties zijn ondernomen om dit feestje niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

In ons pedagogisch beleid is te lezen dat wij uw kind volgen en hun ontwikkeling stimuleren.
Om dit te doen, werken wij op de speel(taal)huizen en kinderdagverblijven met het kindvolgsysteem KIJK!.

Eten is belangrijk voor kinderen. Kern Kinderopvang is zich bewust van de invloed die voeding op een gezonde levensstijl heeft.Wij willen een goede bijdrage leveren aan een gezonde toekomst van kinderen.