Nieuws

Kern bestaat dit jaar 50 jaar. En dat vieren wij groots.Verschillende acties zijn ondernomen om dit feestje niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.

In ons pedagogisch beleid is te lezen dat wij uw kind volgen en hun ontwikkeling stimuleren.
Om dit te doen, werken wij op de speel(taal)huizen en kinderdagverblijven met het kindvolgsysteem KIJK!.

Eten is belangrijk voor kinderen. Kern Kinderopvang is zich bewust van de invloed die voeding op een gezonde levensstijl heeft.Wij willen een goede bijdrage leveren aan een gezonde toekomst van kinderen.

Als gevolg van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn de kwaliteitseisen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen is per 1 januari 2018 doorgevoerd. Een aantal maatregelen treedt vanaf 1 januari 2019 in werking of volgens een ingroeimodel tot 1 januari 2023.

Binnen Kern Kinderopvang zijn er wijzigingen in het management. Wij stimuleren niet alleen de ontwikkeling van kinderen maar ook die van onze medewerkers.

Om pesten tegen te gaan, is er elk jaar aan het begin van het schooljaar de Week Tegen Pesten. Dit jaar is dat van 17 tot en met 21 september. Ook binnen onze kinderopvangorganisatie hebben we aandacht voor het voorkomen en/of omgaan met pestgedrag in de groep.