Samenwerking kinderopvang en onderwijs in Zoetermeer verder versterkt door ondertekening visie op samenwerking

Op donderdag 9 december jl. hebben de schoolbesturen Opoz en Unicoz onderwijsgroep en de kinderopvangorganisaties Kern Kinderopvang en Junis Kinderopvang samen het document ‘Visie op samenwerking’ ondertekend.

Hiermee spreken de organisaties hun voornemen uit om deze brede samenwerking verder te versterken. Door bundeling van expertise van onze medewerkers en door de wereld rondom het kind in samenhang te organiseren, bieden wij samen een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in Zoetermeer.

Deze brede samenwerking leidt ertoe dat kinderen een kansrijke start krijgen, omdat in een vroeg stadium wordt gesignaleerd of een kind iets extra’s nodig heeft. Zo nodig wordt vroegtijdig hulp ingeschakeld van externe (zorg)partners. Lees hier het gehele nieuwsbericht.

10 december 2021