Observeren met KIJK!

Volgsysteem KIJK!

In ons pedagogisch beleid is te lezen dat wij uw kind volgen en hun ontwikkeling stimuleren.
Om dit te doen, werken wij op de speel(taal)huizen en kinderdagverblijven met het kindvolgsysteem KIJK!.

Ontwikkelverloop van kinderen

Door KIJK! kunnen we het ontwikkelverloop van kinderen observeren en registreren. Zo kijken wij naar de motorische ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling en de denkontwikkeling. Daarnaast kijken wij ook naar hoe uw kind in zijn vel zit. U kunt hierbij denken aan het zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn en het betrokken zijn op de activiteiten.

Hoe doen wij dat in de praktijk?

Dagelijks observeren wij de kinderen gedurende de dag en daarvan worden aantekeningen gemaakt in een KIJK!-dagboek.
• Twee keer per jaar wordt op basis van deze observaties de ontwikkeling van uw kind geregistreerd in een digitaal systeem. Alle ontwikkellijnen komen daarin terug.
• Ons activiteitenaanbod wordt aangepast op de ontwikkelbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen.
• Minstens één keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek.

Nieuw: KIJK! op de BSO en KIDSclubs

Eind september 2018 start een training voor deze medewerkers. Met KIJK! voor de BSO en KIDSclubs wordt de ontwikkeling van kinderen tussen de 4 en 13 jaar in beeld gebracht op het gebied van welbevinden, betrokkenheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Hierdoor kan goed ingespeeld worden op de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de locatiemanager of senior van de locatie.

25 september 2018