Ontwikkelingen jeugdgezondheidszorg

Ontwikkeling kind

Op dit moment lopen er twee pilots samen met de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

  • Bij plaatsing van een kind met een sociaal-medische indicatie wordt een jeugdverpleegkundige van het JGZ uitgenodigd om het driemaandelijks evaluatiegesprek bij te wonen tussen pedagogisch medewerker (mentor) en ouders. Dit natuurlijk met toestemming van de ouders. Het doel is dat de jeugdverpleegkundige betrokken is bij de ontwikkeling en welbevinden van het kind op het kinderdagverblijf. Dit is nodig om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Eventuele zorgen worden direct besproken en er kunnen zo, wanneer nodig, direct acties uitgezet worden.
  • Een jeugdverpleegkundige komt een aantal keer per jaar een groep observeren. Wanneer zij iets bijzonders signaleert, maakt zij dit kenbaar bij de pedagogisch medewerker (mentor) van het betreffende kind. De mentor vraagt aan de ouder schriftelijke toestemming om informatie over het kind uit wisselen met de jeugdverpleegkundige. Wanneer het nodig is, volgt er een gesprek tussen de jeugdverpleegkundige, mentor en ouders.

Bij beide pilots wordt u, wanneer het uw kind of de groep van uw kind betreft, vooraf geïnformeerd.

25 september 2018