Opening Kindcentrum De Touwladder

Woensdag 7 februari is Kindcentrum De Touwladder door wijkwethouder en wethouder jeugd Margreet van Driel feestelijk geopend. Basisschool De Touwladder, kinderdagverblijf Het Zwanennest en speeltaalhuis De Touwladder gaan vanaf dit moment samen verder als Kindcentrum en zorgen voor een gericht en uitdagend aanbod voor kinderen op het gebied van onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse activiteiten.
Het unieke Kindcentrum is gevestigd in de hart van de wijk Segwaert en zal ook echt als hart van de wijk fungeren. Ook de behoeften van bewoners in de wijk worden vertaald in een gevarieerd aanbod van activiteiten. Zo kunnen kinderen en volwassenen zich blijven ontwikkelen en ontplooien in een veilige en vertrouwde omgeving. Niet alleen Kern Kinderopvang en Unicoz maar ook andere (welzijns)partners werken hierin samen. Bijvoorbeeld de wijkpost, wijkregisseur en wijkagent, Stichting Piëzo, Seghwaert Op Dreef, De Hof van Seghwaert, de Ichthuskerk, YMCAHandjehelpen en vele anderen.Dit heeft al geleid tot een aantal mooie projecten zoals het Buurtinlooppunt, de klussendienst Handjehelpen Seghwaert en Groen in de buurt.


12 februari 2018