Samenvoegen van locaties voor ouders met een cruciaal beroep

Momenteel is een aantal van onze locaties open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Klik hier voor de lijst met cruciale beroepen.

Op deze pagina vindt u een overzicht naar welke locatie u uw kind kan brengen.

0 tot 4 jaar: kinderdagverblijf 

Wanneer uw kind normaal gesproken naar een kinderdagverblijf van Kern Kinderopvang gaat en u heeft een cruciaal beroep, dan is uw kind tot en met vrijdag 5 februari welkom op de eigen locatie, op de dagen die u altijd afneemt.

2 tot 4 jaar: peuteropvang

Wanneer uw kind normaal gesproken naar een peuteropvanglocatie van Kern Kinderopvang gaat en u heeft een cruciaal beroep, dan is uw kind tot en met vrijdag 5 februari welkom op de eigen locatie, op de dagen die u altijd afneemt. In verband met het aantal kinderen dat naar de opvang komt, hebben wij sinds maandag 4 januari een aantal locaties samengevoegd. Hieronder in het schema kunt u zien welke locaties gesloten zijn en waar u uw kind naar toe kan brengen. De overige locaties zijn dan vooralsnog geopend.

Gesloten locatie:   Locatie wordt samengevoegd met:
STH De Regenboog KDV IKC De Piramide
STH IKC De Piramide KDV IKC De Piramide
STH IKC Het Zwanenbos KDV IKC De Piramide
STH IKC Het Zwanenbos dependance KDV IKC De Piramide
STH Het Palet KDV Kiwinest
STH Het Kiwinest KDV Kiwinest
STH IKC De Trinoom KDV Meeuwennest
STH IKC De Waterlelie KDV Houtsnipnest
STH IKC Florence Nightingale BSO Koekoeksnest Zanzibarplein
STH IKC De Buytenkans KDV IKC De Buytenkans
STH IKC De Watersnip KDV IKC De Buytenkans
STH IKC Het Plankier KDV Lijsternest
STH Het Lijsternest KDV Lijsternest
STH De Jacobsvlinder KDV IKC Meerpaal
STH IKC De Meerpaal KDV IKC Meerpaal
STH IKC De Buut KDV Het Kwakernest
STH KC De Touwladder KDV Het Kwakernest
STH IKC Meester Verwers KDV Zwanennest
STH De Edelsteen KDV IKC De Edelsteen (Topaas)
STH Het Eendennest KDV Eendennest Trompstraat

Voorschoolse opvang

Gesloten locatie:   Locatie wordt samengevoegd met:
VSO de Edelsteen X
VSO De Waterlelie HSN BSO Houtsnipnest Plataanhout

4 tot 13 jaar: buitenschoolse opvang

Wanneer uw kind normaal gesproken naar een buitenschoolse opvang (BSO) van Kern Kinderopvang gaat en u heeft een cruciaal beroep, dan is uw kind tot en met vrijdag 5 februari welkom op de eigen locatie op de dagen en tijden die u altijd afneemt. In verband met het aantal kinderen dat naar de opvang komt, hebben wij sinds maandag 4 januari een aantal locaties samengevoegd. Hieronder in het schema kunt u zien welke locaties gesloten zijn en waar u uw kind naar toe kan brengen. De overige locaties zijn dan vooralsnog geopend.

Gesloten locatie:   Locatie wordt samengevoegd met:
BSO Het Kwakernest Lijnbaan BSO Kwakernest Duikerpad
BSO Noordhove BSO Kwakernest Duikerpad
BSO Het Palet BSO Kiwinest
KIDSclub Fit en Fun Rokkeveen BSO Kiwinest
KIDSclub Rokkeveen BSO Kiwinest
BSO De Waterlelie BSO Houtsnipnest Plataanhout
BSO IKC De Edelsteen Sierraadlaan BSO IKC De Edelsteen
BSO IKC De Triangel BSO De Touwladder
BSO IKC De Watersnip BSO Buytenkans
BSO IKC Meester Verwers BSO Zwanennest
KIDSclub Meerzicht Tec & Fun BSO Zwanenbos

Geen cruciaal beroep, breng uw kind dan niet naar de opvang

Kinderen van ouders die geen door de overheid vastgesteld cruciaal beroep hebben, kunnen hun kind niet naar de opvang brengen. Zo zorgen we er samen voor dat de samenleving blijft draaien en besmetting zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Kwetsbare kinderen

Kinderen in een kwetsbare positie kunnen wel naar de kinderopvang. Overleg dit met uw locatiemanager.

Hoe houden we u op de hoogte

Zodra de situatie verandert, brengen wij u op de hoogte. Dat doen wij onder andere via de Flexkids Ouderapp en e-mail (houd ook uw spambox in de gaten).

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van afdeling Klantcontact & Advies. Via telefoonnummer: 079 – 346 11 80. Of stuur een e-mail naar info.corona@swkgroep.nl.

15 december 2020