Pedagogisch beleid

Samen de Wereld Kleuren. Dat is onze visie. Kern Kinderopvang werkt ontwikkelingsgericht. Een kind ontwikkelt zich van nature op zijn of haar eigen manier. Ieder kind heeft veel mogelijkheden in zich om van alles te kunnen leren. Spelen en zelf doen, zelf ervaren en zelf ontdekken. Voor kinderen is het dé manier om te groeien. Onze pedagogische uitgangspunten geven weer wat kinderen nodig hebben om op te groeien, beschreven vanuit onze pedagogische visie. Lees meer over onze pedagogische visie en ons pedagogisch beleid.

Interactie

Echt contact. Dat krijg je alleen als een kind zich veilig en geborgen voelt. Door warmte te geven en ieder kind positief te benaderen. Door goed te kijken en te luisteren naar het kind. Onze pedagogisch medewerkers stellen vragen aan de kinderen. Hoe klein ook. Zo komen we in gesprek. Laten we aan elkaar zien wat we doen. En bouwen we een band op. Een vertrouwensband die nodig is om je veilig en vertrouwd te voelen. Want alleen dan voel je de vrijheid om je te kunnen ontwikkelen en op ontdekking te gaan. Omdat je weet dat er iemand voor je is. Om een vraag te stellen, je te helpen als het net even niet lukt of je te troosten als je verdrietig of boos bent.

Samen

Kinderopvang is van grote waarde voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Vriendschappen, samen spelen, samen delen, rekening houden met elkaar en kennismaken met verschillende normen en waarden. In een groep leert een kind al vroeg sociale ervaringen en vaardigheden op te bouwen. Samen met andere kinderen en de pedagogisch medewerkers ervaren, ontdekken en leren de kinderen wat wel en wat niet werkt in de omgang met elkaar.

Spelen/onderzoeken

Kinderen willen ervaren, proberen en onderzoeken! En die kans moeten ze ook krijgen. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen om zoveel mogelijk activiteiten zelfstandig uit te voeren. Passend bij de ontwikkelingsfase van het kind natuurlijk. Door zelf te mogen ontdekken hoe iets moet of waar een grens ligt, leert een kind veel. Iedere dag biedt Kern Kinderopvang een interessante en uitdagende speel-, leef- en leeromgeving met verschillende materialen, activiteiten en de juiste begeleiding, ondersteuning, woorden en ervaringen.

Levensecht

We gaan met de bus! Hoe doe je dat? En waarom doen we dat? Of wat als je ziek bent? Wat moet je dan doen? Thema’s uit de leefwereld van kinderen. Die gebruiken we op onze groepen. Levensechte situaties, levensechte materialen en herkenbare themahoeken. Pedagogisch medewerkers gaan met de kinderen op pad en benutten de interesse van de kinderen voor de situaties en materialen in de buitenwereld. In interacties, thema’s en activiteiten worden echte materialen verwerkt die voor kinderen herkenbaar zijn. Spelenderwijs geven pedagogisch medewerkers uitleg over de wereld.

Participatie

Bij Kern Kinderopvang denken, kiezen en doen alle kinderen mee. Zelf kiezen, samen spelen en overleggen. Het luisteren naar anderen maar ook voor jezelf opkomen. Dat is belangrijk. En wanneer doe je dat? Onze pedagogisch medewerkers helpen de kinderen met het maken van die keuzes. We leren dat iedereen er mag zijn. We laten ze dat voelen en zien. Door naar hen te luisteren en ze te observeren. Zo weten we wat zij belangrijk vinden. En daar passen we ons spelmateriaal, de indeling van de ruimtes en activiteiten op aan.

Voeding en bewegen

Eten is belangrijk. Minstens zo belangrijk is de sfeer waarin dit gebeurt. Als het gezellig is, is het fijn om met elkaar aan tafel te zitten. We zorgen voor een goede sfeer en voldoende rust tijdens het eten. Wij hebben vaste eet- en drinkmomenten. Voor de allerkleinsten houden we zoveel mogelijk het voedingsschema van thuis aan. Wij zijn ons bewust van de invloed die voeding op een gezonde levensstijl heeft. Daarom willen we een bijdrage leveren aan een gezonde toekomst van kinderen. Wij hebben een beleid opgesteld waarin is vastgelegd hoe wij omgaan met gezonde voeding. Deze vindt u op de locaties. Bij gezonde leefstijl hoort ook bewegen. Wij besteden op onze locaties veel aandacht aan bewegen. We doen verschillende activiteiten zoals buitenspelen, dans en beweegspellen. Soms huren we een gymzaal, zetten we medewerkers in die gespecialiseerd zijn in sport en bewegen en bieden we de oudere kinderen sportclinics aan.