Veelgestelde vragen

1. Ik ben zwanger en ik wil kinderopvang. Wat moet ik precies doen?

U kunt uw kind voor het kinderdagverblijf inschrijven zodra u weet dat u zwanger bent. De kans is groot dat wij u al snel een plaats kunnen aanbieden. Wanneer wij u geen plaats kunnen aanbieden op het kinderdagverblijf van uw keuze, zoeken wij in overleg met u naar alternatieven. Het kan zijn dat we u tijdelijk een ander aanbod doen, bijvoorbeeld opvang op andere dagen of op een andere locatie.

Alle informatie over kinderopvang via Kern Kinderopvang vindt u op deze website. U kunt ook contact opnemen met onze medewerkers via 079 346 11 80 of klantcontact@kern-kinderopvang.nl. Wilt u uw kind direct inschrijven? Vul dan het inschrijfformulier in.

2. Welke mogelijkheden biedt Kern Kinderopvang?

• opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar (kinderdagopvang)
• opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar (peuterspeelzaal)
• opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar (buitenschoolse opvang)
• vakantieopvang

3. Wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor de buitenschoolse opvang?

U kunt uw kind het best zo snel mogelijk inschrijven. De kans is dan het grootst dat wij uw kind op de gewenste datum een plaats kunnen aanbieden. Is dat niet het geval, dan zoeken wij in overleg met u naar alternatieven. Het kan zijn dat we u tijdelijk een ander aanbod doen. Bijvoorbeeld opvang op andere dagen of op een andere locatie.

4. Ik ben alleenstaand. Ontvang ik nu een extra vergoeding?

Als alleenstaande ouder komt u, indien u aan de overige vereisten voldoet, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag wordt bepaald op basis van uw jaarinkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de Belastingdienst.

5. Zijn de kosten van kinderopvang voor mijn tweede kind gelijk?

De bruto kosten voor kinderopvang zijn voor elk kind hetzelfde. Wel is de tegemoetkoming van de Belastingdienst voor een tweede of volgend kind aanzienlijk hoger dan die voor het eerste kind. Zo blijft kinderopvang ook voor tweede en volgende kinderen betaalbaar.

Wij helpen u graag als u vragen heeft over de kosten van kinderopvang en de tegemoetkoming. Neem contact op met één van onze medewerkers via 079 346 11 80 of klantcontact@kern-kinderopvang.nl.

6. Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Meestal kunt u via de Belastingdienst een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang ontvangen. U dient deze tegemoetkoming zelf aan te vragen. De Belastingdienst stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op uw rekening.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, is van veel zaken afhankelijk. Er wordt gekeken naar de uren die u afneemt en het uurtarief dat u betaalt. Maar ook naar hoeveel uren u werkt, wat uw inkomen is en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Hiervoor wordt een vergoedingstabel gebruikt.

Wij helpen u graag als u vragen heeft over de kosten van kinderopvang en de tegemoetkoming. Neem contact op met onze medewerkers via 079 346 11 80 of klantcontact@kern-kinderopvang.nl.

7. Krijg ik ook een tegemoetkoming van de Belastingdienst als ik niet het hele jaar werk?

Nadat u gestopt bent met werken, heeft u nog recht op drie maanden kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de Belastingdienst.

8. Hoe kan ik opzeggen?

Heeft u bepaalde wensen, klachten, opmerkingen of zorgen over de kosten? Of is er iets in uw persoonlijke situatie veranderd waardoor u overweegt om op te zeggen? Bespreek het dan gerust met ons. Misschien kunnen we u goed helpen, duidelijkheid geven of een alternatief bieden. Besluit u toch op te zeggen, bijvoorbeeld omdat u verhuist of uw kind naar de middelbare school gaat, doet u dat dan per de 1ste of 16de van de maand. De opzegtermijn bedraagt een maand. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons opzegformulier. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden.

Nadat u gestopt bent met werken, heeft u nog recht op zes maanden kinderopvangtoeslag.

Staat uw vraag hier niet tussen?
Dan kunt u uw vraag stellen via 079 346 11 80 of stuur een e-mail naar klantcontact@kern-kinderopvang.nl.