Week van de Opvoeding 2019: Hand in hand!

Dit jaar is de Week van de Opvoeding van maandag 7 tot en met zondag 13 oktober 2019, met als thema Hand in hand. Het opvoeden van kinderen en jongeren is een mooie en belangrijke taak, maar kan soms ook als lastig worden ervaren. Ouders en professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De week van de opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals.

Tijdens de jaarlijkse Week van de Opvoeding staat opvoeden en ouderschap centraal. Er worden door het hele land verschillende activiteiten georganiseerd om ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden te laten merken: je staat er niet alleen voor. Ouders, medeopvoeders en professionals ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen uit tijdens workshops, webinars, lezingen of andere activiteiten.

Verbinden en samenwerken

Samen de Wereld Kleuren staat voor verbinden en samenwerken. Met ouders, kinderopvang, onderwijs, zorginstellingen en andere omgevingen waarin kinderen zich bevinden (zoals familie, buren en verenigingen). Wij werken samen aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot dertien jaar en verzorgen een overdracht naar ouders, andere opvanggroepen, de buitenschoolse opvang en school. Samenwerking vergemakkelijkt de overgangen waarmee kinderen te maken krijgen. Dit heeft een gunstig effect op hun ontwikkeling. Deze werkwijze biedt ons de mogelijkheid om flexibel om te gaan met de momenten waarop deze overgangen plaatsvinden.

Opvoedtips – gratis boekje en themakaarten verkrijgbaar op de locatie!

Op iedere locatie zijn informatieboekjes en themakaarten over de wonderlijke en bijzondere ontwikkeling van het kind aanwezig. Deze boekjes geven per leeftijd antwoorden op veel voorkomende vragen. Zo hopen wij ouders te ondersteunen om bij te dragen aan die wonderlijke en bijzondere ontwikkeling. Want opvoeden hoef je niet alleen te doen!

Met opvoedkundige vragen kun je altijd bij onze medewerkers terecht en ook kun je vragen stellen aan de opvoedcoach die vermeld staat op onze site. Iedere maand beantwoorden onze opvoedcoaches daar vragen van ouders. Daarnaast wordt tijdens de Week van de Opvoeding iedere dag een praktische opvoedtip geplaatst. Dus houd onze site goed in de gaten!

Op de site www.weekvandeopvoeding.nl is meer informatie te vinden over de landelijke campagne en georganiseerde activiteiten.

26 september 2019